Vzpoměl nebo vzpomněl?

Mark Borovsky, Před 2514 dny
Odpovědi
Slovo vzpomněl, podobně jako příbuzná slova (zapomněl, připomněl, pomněnka), se vždy píše s „mn“, tedy vzpomněl, vzpomněla, vzpomněli, nikoli vzpoměl, vzpoměla, vzpoměli.
Sloveso vzpomněl patří do velmi problematické skupiny slov, proto je často užíváno jako chyták. Je tedy nejlepší si psaní tohoto slova zapamatovat. Pravopisně správně je pouze podoba vzpomněl; v kořeni slova je přítomna ustálená skupina -mně-, stejně jako ve slovech příbuzných: připomněl, zapomněl, pomněnka apod.
Samozřejmě "vzpomněl" !